Mariehems hälsocentral är en vårdcentral i Umeå

vårdcentraler

I Umeå hittar du vårdcentralen Mariehems hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Morkullevägen 9, Umeå.

Öppettider för Mariehems hälsocentral i Umeå:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Mariehems hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Mariehems-halsocentral/

För dig som söker vård i Umeå så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.