Närakutmottagningen Karlshamn är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Närakutmottagningen Karlshamn.

Denna VC finns på adressen Blekingesjukhuset Karlshamn, byggnad 22..

Öppettider för Närakutmottagningen Karlshamn i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Närakutmottagningen Karlshamn:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Narakutmottagningen-Karlshamn/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.