Närhälsan Kungshöjd vårdcentral, Göteborg är en vårdcentral i Göteborg

vårdcentraler

I Göteborg hittar du vårdcentralen Närhälsan Kungshöjd vårdcentral, Göteborg.

Denna VC finns på adressen Kaserntorget 11 A, 411 18, Göteborg.

Öppettider för Närhälsan Kungshöjd vårdcentral, Göteborg i Göteborg:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Närhälsan Kungshöjd vårdcentral, Göteborg:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Narhalsan-Kungshojd-vardcentral-Goteborg/

För dig som söker vård i Göteborg så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.