Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC, Askim är en vårdcentral i Askim

vårdcentraler

I Askim hittar du vårdcentralen Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC, Askim.

Denna VC finns på adressen Askims Torg 5, 436 43, Askim.

Öppettider för Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC, Askim i Askim:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Nötkärnan Hovås Askim Familjeläkare och BVC, Askim:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Notkarnan-Hovas-Askim-Familjelakare-och-BVC-Askim/

För dig som söker vård i Askim så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.