Omtanken Vårdcentral Åby, Mölndal är en vårdcentral i Mölndal

vårdcentraler

I Mölndal hittar du vårdcentralen Omtanken Vårdcentral Åby, Mölndal.

Denna VC finns på adressen Katrinebergsgatan 1, 431 61, Mölndal.

Öppettider för Omtanken Vårdcentral Åby, Mölndal i Mölndal:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Omtanken Vårdcentral Åby, Mölndal:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Omtanken-Vardcentral-Aby-Molndal/

För dig som söker vård i Mölndal så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.