Omtanken Vårdcentral Järnhälsan är en vårdcentral i Göteborg

vårdcentraler

I Göteborg hittar du vårdcentralen Omtanken Vårdcentral Järnhälsan.

Denna VC finns på adressen Järntorgsgatan 8, 413 01, Göteborg.

Öppettider för Omtanken Vårdcentral Järnhälsan i Göteborg:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Omtanken Vårdcentral Järnhälsan:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Omtanken-Vardcentral-Jarnhalsan/

För dig som söker vård i Göteborg så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.