Östervåla vårdcentral, Östervåla är en vårdcentral i Östervåla

vårdcentraler

I Östervåla hittar du vårdcentralen Östervåla vårdcentral, Östervåla.

Denna VC finns på adressen Åbygränd 2, Östervåla.

Öppettider för Östervåla vårdcentral, Östervåla i Östervåla:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Östervåla vårdcentral, Östervåla:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Ostervala-vardcentral-Ostervala/

För dig som söker vård i Östervåla så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.