Ranitidin Sandoz är ett läkemedel i form av Filmdragerad tablett

läkemedel

Läkemedlet Ranitidin Sandoz med styrka 150 mg finns i formen Filmdragerad tablett.

Mer information om Ranitidin Sandoz

Här följer mer utförlig fakta om Ranitidin Sandoz:

  • Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid
  • Receptstatus: Vissa förpackningar receptbelagda
  • Narkotikaklassat läkemedel? Nej, ej narkotika