Sandviken Södra Din hälsocentral är en vårdcentral i Sandviken

vårdcentraler

I Sandviken hittar du vårdcentralen Sandviken Södra Din hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Lasarettsleden 4, 811 60 Sandviken.

Öppettider för Sandviken Södra Din hälsocentral i Sandviken:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Sandviken Södra Din hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Sandviken-Sodra-Din-halsocentral/

För dig som söker vård i Sandviken så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.