Sorsele sjukstuga hälsocentral är en vårdcentral i Sorsele

vårdcentraler

I Sorsele hittar du vårdcentralen Sorsele sjukstuga hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Burevägen 13, Sorsele.

Öppettider för Sorsele sjukstuga hälsocentral i Sorsele:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Sorsele sjukstuga hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Sorsele-sjukstuga-halsocentral/

För dig som söker vård i Sorsele så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.