Stadsvikens hälsocentral är en vårdcentral i Luleå

vårdcentraler

I Luleå hittar du vårdcentralen Stadsvikens hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Robertsviksgatan 9, 971 89 Luleå.

Öppettider för Stadsvikens hälsocentral i Luleå:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Stadsvikens hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Stadsvikens-halsocentral/

För dig som söker vård i Luleå så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.