Stenhagens vårdcentral är en vårdcentral i Uppsala

vårdcentraler

I Uppsala hittar du vårdcentralen Stenhagens vårdcentral.

Denna VC finns på adressen Herrhagsvägen 187, Uppsala.

Öppettider för Stenhagens vårdcentral i Uppsala:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Stenhagens vårdcentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Stenhagens-vardcentral/

För dig som söker vård i Uppsala så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.