Vaccinationsmottagningen Älvsbyn är en vårdcentral i Älvsbyn

vårdcentraler

I Älvsbyn hittar du vårdcentralen Vaccinationsmottagningen Älvsbyn.

Denna VC finns på adressen Fluxenvägen 16, 942 33, Älvsbyn.

Öppettider för Vaccinationsmottagningen Älvsbyn i Älvsbyn:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vaccinationsmottagningen Älvsbyn:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Alvsbyn/

För dig som söker vård i Älvsbyn så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.