Vaccinationsmottagningen Boden är en vårdcentral i Boden

vårdcentraler

I Boden hittar du vårdcentralen Vaccinationsmottagningen Boden.

Denna VC finns på adressen f.d. Vårdhögskolan, Hedenbrovägen 2C, Boden.

Öppettider för Vaccinationsmottagningen Boden i Boden:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vaccinationsmottagningen Boden:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vaccinationsmottagningen-Boden/

För dig som söker vård i Boden så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.