Vårdcentral Sälen är en vårdcentral i Sälen

vårdcentraler

I Sälen hittar du vårdcentralen Vårdcentral Sälen.

Denna VC finns på adressen Centrumhuset Sälen By, Sälen.

Öppettider för Vårdcentral Sälen i Sälen:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentral Sälen:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentral-Salen/

För dig som söker vård i Sälen så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.