Vårdcentralen Fågelbacken är en vårdcentral i Malmö

vårdcentraler

I Malmö hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Fågelbacken.

Denna VC finns på adressen Fågelbacksgatan 13, Malmö.

Öppettider för Vårdcentralen Fågelbacken i Malmö:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Fågelbacken:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Fagelbacken/

För dig som söker vård i Malmö så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.