Vårdcentralen Kolla, Kungsbacka är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Kolla, Kungsbacka.

Denna VC finns på adressen Granittorget 3.

Öppettider för Vårdcentralen Kolla, Kungsbacka i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Kolla, Kungsbacka:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Kolla-Kungsbacka/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.