Vårdcentralen Kolmården är en vårdcentral i Kolmården

vårdcentraler

I Kolmården hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Kolmården.

Denna VC finns på adressen Munkvägen 13, Kolmården.

Öppettider för Vårdcentralen Kolmården i Kolmården:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Kolmården:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Kolmarden/

För dig som söker vård i Kolmården så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.