Vårdcentralen Kungsgatan är en vårdcentral i Linköping

vårdcentraler

I Linköping hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Kungsgatan.

Denna VC finns på adressen Kungsgatan 39, Linköping.

Öppettider för Vårdcentralen Kungsgatan i Linköping:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Kungsgatan:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Kungsgatan/

För dig som söker vård i Linköping så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.