Vårdcentralen Lagan, Lagan är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Lagan, Lagan.

Denna VC finns på adressen Värnamovägen 8, Lagan, ingång genom entrén, därefter till vänster..

Öppettider för Vårdcentralen Lagan, Lagan i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Lagan, Lagan:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Lagan-Lagan/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.