Vårdcentralen Lindeborg är en vårdcentral i Malmö

vårdcentraler

I Malmö hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Lindeborg.

Denna VC finns på adressen Orkestergatan 13A, Malmö.

Öppettider för Vårdcentralen Lindeborg i Malmö:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Lindeborg:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Lindeborg/

För dig som söker vård i Malmö så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.