Vårdcentralen Praktikertjänst Ljungby är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Praktikertjänst Ljungby.

Denna VC finns på adressen Norra Torggatan 8, plan 3 och 4..

Öppettider för Vårdcentralen Praktikertjänst Ljungby i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Praktikertjänst Ljungby:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Praktikertjanst-Ljungby/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.