Vårdcentralen Rud Karlstad är en vårdcentral i Karlstad

vårdcentraler

I Karlstad hittar du vårdcentralen Vårdcentralen Rud Karlstad.

Denna VC finns på adressen Rudstorget 5, 654 66 Karlstad.

Öppettider för Vårdcentralen Rud Karlstad i Karlstad:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Vårdcentralen Rud Karlstad:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Vardcentralen-Rud-Karlstad/

För dig som söker vård i Karlstad så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.