Dorotea sjukstuga hälsocentral är en vårdcentral i Dorotea

vårdcentraler

I Dorotea hittar du vårdcentralen Dorotea sjukstuga hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Nygatan 19, Dorotea.

Öppettider för Dorotea sjukstuga hälsocentral i Dorotea:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Dorotea sjukstuga hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Dorotea-sjukstuga-halsocentral/

För dig som söker vård i Dorotea så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.