Kvälls- och helgmottagningen Lund är en vårdcentral i Lund

vårdcentraler

I Lund hittar du vårdcentralen Kvälls- och helgmottagningen Lund.

Denna VC finns på adressen Entrégatan 3, Lund.

Öppettider för Kvälls- och helgmottagningen Lund i Lund:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Kvälls- och helgmottagningen Lund:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Kvalls-och-helgmottagningen-Lund/

För dig som söker vård i Lund så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.