Helgmottagningen Trelleborg är en vårdcentral i Trelleborg

vårdcentraler

I Trelleborg hittar du vårdcentralen Helgmottagningen Trelleborg.

Denna VC finns på adressen Frans Malmrosgatan 10, Trelleborg.

Öppettider för Helgmottagningen Trelleborg i Trelleborg:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Helgmottagningen Trelleborg:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Helgmottagningen-Trelleborg/

För dig som söker vård i Trelleborg så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.