Kvälls- och helgmottagningen Hässleholm är en vårdcentral i Hässleholm

vårdcentraler

I Hässleholm hittar du vårdcentralen Kvälls- och helgmottagningen Hässleholm.

Denna VC finns på adressen Frykholmsgatan 29, Hässleholm.

Öppettider för Kvälls- och helgmottagningen Hässleholm i Hässleholm:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Kvälls- och helgmottagningen Hässleholm:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Kvalls-och-helgmottagningen-Hassleholm/

För dig som söker vård i Hässleholm så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.