Helgmottagningen Landskrona är en vårdcentral i Landskrona

vårdcentraler

I Landskrona hittar du vårdcentralen Helgmottagningen Landskrona.

Denna VC finns på adressen Skiftesvägen 8, Landskrona.

Öppettider för Helgmottagningen Landskrona i Landskrona:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Helgmottagningen Landskrona:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Helgmottagningen-Landskrona/

För dig som söker vård i Landskrona så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.