Föllinge hälsocentral är en vårdcentral i Föllinge

vårdcentraler

I Föllinge hittar du vårdcentralen Föllinge hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Storgatan 12, 835 61 Föllinge.

Öppettider för Föllinge hälsocentral i Föllinge:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Föllinge hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Follinge-halsocentral/

För dig som söker vård i Föllinge så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.