Gamleby hälsocentral är en vårdcentral i Gamleby

vårdcentraler

I Gamleby hittar du vårdcentralen Gamleby hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Karl Erik Månssons torg 1A och 1B, Gamleby.

Öppettider för Gamleby hälsocentral i Gamleby:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Gamleby hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Gamleby-halsocentral/

För dig som söker vård i Gamleby så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.