Sölvesborg Ungdomsmottagning är en vårdcentral i

vårdcentraler

I hittar du vårdcentralen Sölvesborg Ungdomsmottagning.

Denna VC finns på adressen Hamngatan 2 Sölvesborg.

Öppettider för Sölvesborg Ungdomsmottagning i :

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Sölvesborg Ungdomsmottagning:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Solvesborg-Ungdomsmottagning/

För dig som söker vård i så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.