Holmsunds hälsocentral är en vårdcentral i Holmsund

vårdcentraler

I Holmsund hittar du vårdcentralen Holmsunds hälsocentral.

Denna VC finns på adressen Himmelska Fridens Torg 7, Holmsund.

Öppettider för Holmsunds hälsocentral i Holmsund:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för Holmsunds hälsocentral:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Holmsunds-HC/

För dig som söker vård i Holmsund så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.