MediCheck Husläkarmottagning Kista är en vårdcentral i Kista

vårdcentraler

I Kista hittar du vårdcentralen MediCheck Husläkarmottagning Kista.

Denna VC finns på adressen Kistagången 24, Kista One, KISTA.

Öppettider för MediCheck Husläkarmottagning Kista i Kista:

Inga aktuella öppettider lästes in

Kontaktuppgifter för MediCheck Husläkarmottagning Kista:

Läs mer på 1177: https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/MediCheck-Huslakarmottagning-Kista/

För dig som söker vård i Kista så kan detta vara en vårdcentral du kan vända dig till för att få hjälp.